ARABULUCULUK

2/ EL-BAKARA -182- Her kim de vasiyyet edenin, bir hatâ işlemesinden veyâ bir günâha girmesinden endîşe eder de tarafların arasını düzeltirse, ona bir vebâl yoktur. Şüphesiz ki, ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
4/ EN-NİSÂ -35- Eğer karı-koca arasının açılmasından endîşeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının âilesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, ALLÂH karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki ALLÂH hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdârdır.
114- Bir sadaka vermeyi yâhûd iyilik yapmayı veyâhûd da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hâric, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf ALLÂH'ın rızâsını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükâfat vereceğiz.
129- Kadınlarınız arasında her yönden adâletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bâri birisine tamâmen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz ALLÂH çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
8/ EL-ENFÂL -1- Sana ganîmetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganîmetlerin taksîmi ALLÂH'a ve Resûlüne âittir. Onun için siz gerçekten mü'min kimseler iseniz ALLÂH'dan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. ALLÂH'a ve Resûlü'ne itâat edin.
49/ EL-HUCURÂT -9- Eğer mü'minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şâyet biri ötekine saldırırsa, ALLÂH'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adâletle düzeltin ve (her işte) adâletli davranın. Şüphesiz ki ALLÂH, âdil davrananları sever.
10- Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve ALLÂH'dan korkun ki rahmete eresiniz.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 18-11-2008
1,991 kez okundu
Block title
Block content