AMELLERİ BOŞA ÇIKANLAR

2/ EL-BAKARA -217- Sana harâm ay'da savaşmayı soruyorlar. De ki: 'O ay'da savaş büyük bir günâhtır. ALLÂH'ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-ül Harâm'ın ziyâretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, ALLÂH katında daha büyük günâhtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dîninizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devâm ederler. Sizden kim dîninden döner de kâfir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyâda da, âhirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.
3/ ÂL-İ İMRÂN -21- ALLÂH'ın âyetlerini inkâr edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adâleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azâb ile müjdele.
22- Onlar, amelleri, dünyâda da, âhirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur.
5/ EL-MÂİDE -5- Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitâbın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Nâmuslu, zinâ'ya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar hâlinde yaşamanız şartıyla, mü'minlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki Ehl-i kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikâhladığınızda size helâldir. Kim îmânı inkâr ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o, âhirette de ziyâna uğrayanlardan olur.
6/ EL-EN'ÂM -88- İşte bu, ALLÂH'ın hidâyetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da ALLÂH'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.
7/ EL-A'RÂF -147- Âyetlerimizi ve âhirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezâsını çekerler
9/ ET-TEVBE -17- ALLÂH'a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şâhidlik edip dururken, ALLÂH'ın mescidlerini i'mâr etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
69- (Ey münâfıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünyâ zevkine) daldınız. İşte onların dünyâda da âhirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyâna uğrayanların tâ kendileridir.
14/ İBRÂHÎM -18- Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyâda) kazandıkları hiçbir şeyin (âhirette) yararını görmezler. İşte bu, derin sapıklıktır.
24/ EN-NÛR -39- İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). Ancak ALLÂH'ı yanında bulur da ALLÂH onun hesâbını tastamam görür. ALLÂH, hesâbı çabuk görendir.
40- Yâhûd (inkârcıların küfür içindeki hâlleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. (Bir deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan, elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime ALLÂH nûr vermezse, onun için nûr diye bir şey yoktur.
39/ EZ-ZÜMER -65- Andolsun, sana ve senden önceki Peygamberlere şöyle vahyedildi: 'Eğer ALLÂH'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyâna uğrayanlardan olursun.'
47/ SÛRE-İ MUHAMMED -1- İnkâr edenler ve ALLÂH yolundan alıkoyanlar var ya; işte, ALLÂH onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.
8- İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! ALLÂH, onların işlerini boşa çıkarmıştır.
9- Bu, ALLÂH'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de ALLÂH'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır.
28- Bu, ALLÂH'ı gazâblandıran şeylere uydukları ve O'nun hoşnûd olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. ALLÂH da onların amellerini boşa çıkarmıştır.
32- İnkâr edenler, ALLÂH yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidâyet yolu belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler hiçbir şekilde ALLÂH'a zarar veremezler. ALLÂH, onların amellerini boşa çıkaracaktır.
49/ EL-HUCURÂT -2- Ey îmân edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin! Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygambere yüksek sele bağırmayın. Öyle yaparsanız, siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.

TARTILACAK ŞEYLERİ KALMAYANLAR!

18/ EL-KEHF -103-104- De ki: 'İşleri yönünden âhirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünyâ hayâtında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Hâlbûki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar.'
105- İşte onlar Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyâmet günü onlar için artık tartı âleti koymayacağız.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 18-11-2008
4,564 kez okundu
Block title
Block content