ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER

ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER

2/ el-Bakara -190- Size savaş açanlarla ALLÂH yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü ALLÂH, haksız saldırıda bulunanları sevmez.

205- İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek için koşar. ALLÂH ise bozgunculuğu sevmez.

276- ALLÂH fâizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. ALLÂH günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.

3/ Âl-i İmrân -32- De ki, ALLÂH'a ve Peygamber'e itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki ALLÂH kâfirleri sevmez.

57- "Îmân edip iyi işler yapanlara gelince, ALLÂH onların mükâfatlarını tastamam verecektir. ALLÂH zalimleri sevmez".

140- Eğer size (Uhud savaşında) bir yara değmişse, (Bedir harbinde) o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki, Biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. (Bu da) ALLÂH'ın sizden îmân edenleri ayırt etmesi ve sizden şâhidler edinmesi içindir. ALLÂH zalimleri sevmez.

4/ en-Nisâ -36- ALLÂH'a ibâdet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz ALLÂH, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

107- Kendilerine hâinlik edenleri savunma. Muhakkak ALLÂH hâin günahkârları sevmez.

148- ALLÂH, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez, ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. ALLÂH her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

5/ el-Mâide -64- Yahûdîler:“ALLÂH’ın eli bağlıdır” dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar! Hay dediklerinden dolayı mel’ûn olası adamlar! Hayır, hiç de öyle değil! ALLÂH’ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen âyetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gâvurluğunu artıracaktır. Bununla beraber, Biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kîn ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa ALLÂH onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. ALLÂH müfsidleri (fesat çıkaranlar) sevmez. 

87- Ey îmân edenler! ALLÂH'ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü ALLÂH aşırı gidenleri sevmez.

6/ el-En’âm -141- Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri, mahsûlleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O’dur. Her biri mahsûl verince ürününden yeyin, hasat günü de hakkını (öşrünü)verin, isrâf etmeyin, çünkü O müsrifleri sevmez.

7/ el-A’râf -31- Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat isrâf etmeyin, çünkü ALLÂH isrâf edenleri sevmez.

8/ el-Enfâl -58- Eğer bir kavmin, sözleşmeye aykırı bir hâinlik yapmasından korkarsan, savaştan önce aynı şekilde andlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü ALLÂH hâinleri sevmez.

16/ en-Nahl -23- Şüphesiz ki ALLÂH, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu ALLÂH, kendilerini büyük görüp hakk’kı kabul etmeyenleri sevmez.

Müstekbir (a.s.kibr’den.c:müstekbirîn); kibirlenen, kendini büyük gören, büyüklenen.

22/ el-Hac -38- Şüphesiz ALLÂH inananları savunur. Çünkü ALLÂH hâin ve nankörlerin hiçbirini sevmez.

28/ el-Kasas -76- Kârûn, Mûsâ'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazîneler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki: "Şımarma! Bil ki ALLÂH şımarıkları sevmez."

77- "ALLÂH'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasîbini unutma! ALLÂH'ın sana ihsân ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki ALLÂH, bozguncuları sevmez."

30/ er-Rûm -45- Şüphesiz O, inkâr edenleri sevmez.

31/ Lokmân -18- “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü ALLÂH hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez.”

42/ eş-Şûrâ -40- Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükâfatı ALLÂH‘a aittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez.

57/ el-Hadîd -22- Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu ALLÂH'a göre kolaydır.

23- Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve ALLÂH'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü ALLÂH, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 31-03-2011
3,696 kez okundu
Block title
Block content