ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER

 

ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER

2/ el-Bakara -222- Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı hâlinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyyettir. Onun için aybaşı hâlinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise ALLÂH'ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın Şüphesiz ki ALLÂH çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.

3/ Âl-i İmrân -76- Hayır, kim sözünü yerine getirir ve kötülüklerden korunursa, şüphesiz ALLÂH da korunanları sever.

134- O (ALLÂH’dan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta ALLÂH için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. ALLÂH iyilik edenleri sever.

146- Nice Peygamberler vardı ki, kendileriyle beraber birçok ALLÂH dostları çarpıştılar; ALLÂH yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler, za’f’a düşmediler, boyun eğmediler. ALLÂH sabredenleri sever.

147- Onların sözleri ancak: "Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı diret, kâfirler gürûhuna karşı da bize yardım et!" demekten ibâretti.

148- ALLÂH da onlara hem dünya nimetini, hem de âhiret sevabının güzelliğini verdi. ALLÂH güzel davrananları sever.

159- Sen (o zaman), sırf ALLÂH'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Şâyet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrâfından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları bağışla, onlar için ALLÂH'dan mağfiret dile. (Yapacağın) işlerde onlara da danış, bir kere de azmettin mi, artık ALLÂH'a dayan. Muhakkak ki ALLÂH mütevekkîl (kendine dayanıp güvenen) kulları sever.

5/ el-Mâide -13- Sözlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dâima onlardan hâinlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü ALLÂH güzel davrananları sever.

42- Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adâletle hükmet. Şüphesiz ALLÂH, adâletli davrananları sever.

9/ et-Tevbe -108- O Mescid-i dırarda hiç bir zaman namaz kılma! Tâ ilk günden, temeli takvâ üzere kurulan mescidde namaza durman daha münâsibtir. Orada, maddî ve mânevî kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. ALLÂH da temizlenenleri sever.

60/ el-Mümtehine -8- ALLÂH sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adâletli davranmaktan men’etmez. Çünkü ALLÂH adâlet yapanları sever.

61/ es-Saff -4- ALLÂH, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 31-03-2011
4,025 kez okundu
Block title
Block content