ALLÂH KULLARINA ZULMETMEZ

dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sâdece kendiniz içindir. Zâten siz ALLÂH rızâsını aramaktan başka bir gâye ile infâk etmezsiniz.İşlediğiniz her hayrın mükâfatı size tamâmen verilir ve sizin hakkınız yenmez.

3/ ÂL-İ İMRÂN -25- Gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyâmet gününde, kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa, yaptığının karşılığının tam verilip, aslâ haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince hâlleri ne olacak?

11/ HÛD -117- Rabbin, halkı dürüst hareket eden hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyârları, haksız yere aslâ helâk etmez.

99/ EZ-ZİLZÂL -7- Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur,

8- Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.

(*)Zerre: Görünür görünmez derecede gayet küçük karınca, güneş ışınında sezilebilen zerrecikler demektir. Burada maksat, beşer duyusunun ilgilenebileceği en küçük şeyle, sorumluluğun asgarisini bildirmektir. Asıl maksat, en küçük bir hayr veya şerrin Allâh nezdinde kaybolmayacağını açıklamaktır.
 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,938 kez okundu
Block title
Block content