AİLE

ÂİLE

2/ el-Bakara -187- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. ALLÂH (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve ALLÂH’ın sizin için yazıp takdîr etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescidlerde i’tikâf’ta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, ALLÂH’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. ALLÂH, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar.

228- Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer ALLÂH’a ve âhiret gününe inanıyorlarsa, ALLÂH’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri kadar meşrû hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. ALLÂH mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

66/ et-Tahrîm -6- Ey îmân edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gâyet katı, çetin, ALLÂH’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.

*ÂİLEDE İSTİŞÂRE

2/ el-Bakara -233- Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Vârise düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişâre edip, her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber ALLÂH’dan korkun ve bilin ki, ALLÂH yaptıklarınızı görür.

28/ el-Kasas -25- Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, “Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. Mûsâ onun (Şu’ayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şu’ayb, “Korkma o zalim kavimden kurtuldun” dedi

26- Kızlardan biri, “Babacığım, onu ücretle tut. Her halde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır” dedi.

*ÂİLEDE KADIN

2/ el-Bakara -223- Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. ALLÂH’dan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'nun huzûruna varacaksınız. Ey Muhammed, mü’minleri müjdele!

*ÂİLENİZE VE ÇEVRENİZE NAMAZI VE EMREDİN

19/ Meryem -54- Kur'ân'da İsmâîl'i de an; çünkü o, sözüne sâdık bir kuldu ve gönderilmiş bir Peygamberdi.

55- Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.

20/ Tâ hâ -132- (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni Biz rızıklandırırız. Güzel âkıbet müttakî(takvâ sahipleri)nin’dir.

(Bakınız: Kadınlar)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 18-11-2008
5,491 kez okundu
Block title
Block content