YILDIZLAR

 

YILDIZLAR

7/ el-A’râf -54- Şüphesiz Rabbiniz ALLÂH, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümrân oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan ALLÂH ne yücedir.

16/ en-Nahl -12- O, geceyi, gündüzü, güneş’i ve ay’ı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

37/ es-Sâffât -6- Biz en yakın göğü zînetlerle, yıldızlarla donattık.

53/ en-Necm -1-2- Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed hakk’tan) sapmadı ve azmadı.

81/ et-Tekvîr -2- Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman.

*YILDIZLAR YÖN BULMADA İNSANLIĞA HİZMET EDER

6/ el-En’âm -97- O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

16/ en-Nahl -15-16- Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işâretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

YILDIZA TAPANLAR

Sabiîn (arapça.isim.sâbi'in cem'i); yıldıza tapanlar.

22/ EL-Hacc -17- Şüphesiz o îmân edenler, yahûdî olanlar, sabiîler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşperestler ve (ALLÂH'a) eş koşanlar (yok mu?) ALLÂH, kıyâmet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü ALLÂH her şeyi hakkıyla görüp bilendir.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Y
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,250 kez okundu
Block title
Block content