YILDIRIM (sâika) & ŞİMŞEK (berk) & GÖKGÜRÜLTÜSÜ (ra’d)

YILDIRIM (sâika) & ŞİMŞEK (berk) & GÖKGÜRÜLTÜSÜ (ra’d)

-Sâika (a.i.c:savâik); yıldırım.

-Berk (a.i.c:büruk); şimşek.

-Ra’d (a.i.); gök gürlemesi. Ra’d ü berk: gök gürlemesi ve şimşek.

-“Ra’d, buluttan işitilen şiddetli ses.

-Berk, bulutların birbirleriyle sürtüşmesi sırasında meydana gelen parıldama, ışık ve aydınlık.

-Efendimiz-aleyhisselâm- gök gürlemesi ve yıldırımları (görüp) duyunca: Allâh’ım gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helâk etme bunlardan önce bizi âfiyette kıl”diye duâ’ ederdi.” (Rûhu’l Beyân)

2/ el-Bakara -19- Yahud onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak hâlinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa ALLÂH, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

55- Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz ALLÂH’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

13/ el-Ra’d -13- Gök gürlemesi O’na hamd ederek tesbîh eder. Melekler de O’nun korkusundan tesbîh ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise ALLÂH hakkında mücâdele ediyorlar. Halbuki O, azabı çok şiddetli olandır.

24/ en-Nûr -43- Görmez misin ki ALLÂH bulutları (dilediği yere) sürüklüyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O, gökten, sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isâbet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı nerdeyse gözleri alır!

30/ er-Rûm -24- Yine O'nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.

41/ Fussilet -13- Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.”

17- Semûd kavmine gelince Biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidâyete tercîh etmişler ve yaptıklarına karşılık, alçaltıcı azab yıldırımı onları çarpmıştı.

51/ ez-Zâriyât -44- Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Y
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,519 kez okundu
Block title
Block content