YEMİN ÂYETLERİ

                             YEMİN ÂYETLERİ

36/ Yâsîn -2- Hikmet dolu Kur’ân’a andolsun ki.

37/ es-Sâffât -1- Andolsun o saf bağlayıp duranlara. 2- O haykırıp da sürenlere.3- Ve o yolda zikir okuyanlara.

38/ Sâd -1-2- Sâd. İbret dersi veren Kur’ân’a yemin ederim ki!

44/ ed-Duhân -2- O apaçık kitaba yemin olsun!

50/ Kâf -1- Ve Kur’ân-ı mecid hakkı için!

51/ ez-Zâriyât -1- O tozutup savuranlara,

-Zerv; savurmak, geçip gitmek.

2- Bir ağırlık taşıyanlara, 3- Kolayca akıp gidenlere, 4- Emri bölüşenlere, meleklere yemin ederim ki,  7- Düzgün yollara sahip gökyüzüne yemin ederim ki!

-Hubük; yollar, caddeler.

52/ et-Tûr -1- Kasem olsun Tûr’a, 2- Ve yazılmış bir kitaba, 3- Yayılmış bir ince deride, 4- Ve Beyt-i Mâmura, 5- Ve yükseltilmiş tavana, 6- Ve alevlendirilmiş denize kasem olsun ki!

53/en-Necm-1- İndiği zaman necm’e yemin olsun ki!

56/ el-Vâkı’a -75-76- Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

68/ el-Kalem -1-2- Nûn, yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnûn değilsin.

69/ el-Hâkka -38-39-40- Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur’ân), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (ALLÂH’ dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.

70/ el-Meâric -40- Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye Bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

74/ el-Müddesir -32-33-34-35-36-37- Hayır, (öğüt almazlar.) Ay'a, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahud geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

75/ el-Kıyâme -2- Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

77/ el-Mürselât -1-2-3-4-5- Yemin olsun tanınmak için gönderilenlere, derken büküp devirenlere, büyük bir şekilde yayanlara, derken seçip ayıranlara, sonra bir öğüt bırakanlara.

79/ en-Nâzi’ât -1- Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,   

2- Andolsun kolaylıkla alanlara,    

3- Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,    

4- Derken, öne geçenlere, 

5- Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

81/ et-Tekvîr -15-16- Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17- Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18- Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki.

84/ el-İnşikâk -16-17-18- Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay  halindeki ay’a ki.

85/ el-Bürûc -1-2-3- Burçlarla dolu göğe andolsun, vaad edilmiş güne (kıyamete) andolsun, şâhidlik edene ve şâhidlik edilene andolsun ki.

86/ et-Târık -1- Kasem olsun o semâya ve târıka.

11- Yağmurlu göğe andolsun,  

12- Yarık yarık çatlamış yere andolsun.

89/ el-Fecr -1-2-3-4-5- Yemin olsun ağaran şafağa, on geceye, çifte ve teke, geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

90/ el-Beled-1- Hayır bu şehre yemin ederim.

3- Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki.

91/ eş-Şems -1- Güneşe, onun parıltısına,

2- Güneşin ardından gelen ay’a, 3- Güneşi açıp ortaya çıkaran gündüze, 4- Onu örten geceye, 5- Göğe ve onu bina edene, 6- Yere ve onu döşeyene, 7- Nefse ve onu biçimlendirene, 8- Sonrada ona kötülük ve takvâ kabiliyeti verene yemin olsun ki!

92/ el-Leyl -1-2-3- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki!

93/ ed-Duha’ -1-2- Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki.

95/ et-Tîn -1-2- Tîn (incir)e ve zeytin’e andolsun. Sinâ Dağına andolsun, bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki.

100/ el-Âdiyât -1-2-3-4-5- O harıl harıl koşan, çakarak da ateşler saçan, sabahleyin baskın basan, derken savurup da bir toz duman, bir derneği o dem de ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki!

103/ el-Asr -1- Asr’a yemin olsun ki!

Yazar:

Kategorisi:
Y
Gönderi tarihi: 05-04-2011
8,340 kez okundu
Block title
Block content