YEMİN

YEMİN

2/ el-Bakara -224- İyilik etmemek, takvâya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize ALLÂH’ı siper yapmayın. ALLÂH hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

225- ALLÂH sizi, kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. ALLÂH çok bağışlayandır, halîmdir(hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

16/ en-Nahl -92- Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hîle ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. ALLÂH bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.

94- Yeminlerinizi aranızda hîle ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da ALLÂH yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (Âhirette de) sizin için büyük bir azab vardır.

95- ALLÂH’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz ALLÂH katında olan sizin için daha hayırlıdır.

66/ et-Tahrîm -2- ALLÂH (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşrû kılmıştır. ALLÂH sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

68/ el-Kalem -10-11-12-13-14- Alabildiğine yemin edip duran, aşağılık, dâima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

*YEMİN KEFFARETİ

5/ el-Mâide -89- ALLÂH, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak, yahud onları giydirmek ya da bir köle âzâd etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. ALLÂH size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.

*MENFAAT KARŞILIĞI YALAN YERE YEMİN EDENLER

3/ Âl-i İmrân -77- Şüphesiz, ALLÂH’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların âhirette bir payı yoktur. ALLÂH kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azab vardır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Y
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,503 kez okundu
Block title
Block content