SAKIN CÂHİLLERDEN OLMA!

6/ EL-EN'ÂM -35- Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yâhûd bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mûcize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer ALLÂH dileseydi elbette onları hidâyet üzere toplardı. O hâlde sakın câhillerden olma.

 

CÂHİLLERDEN (*) YÜZÇEVİRMEK

*Câhil; 1-Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy. 2-ALLÂH'ı unutmuş olan. Gâfil.

-Dünya ve kâinatta ALLÂH'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların san'atkârını ve yaratıcısını tanımamak câhilliğin en akılsızcasıdır.

4/ EN-NİSÂ -81- Sana "Peki" derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. ALLÂH onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. ALLÂH'a güven. Vekîl olarak ALLÂH yeter.

7/ EL-A'RÂF -199- Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.

28/ EL-KASAS -55- Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selâm olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler.

43/ EZ-ZUHRUF -89- Ey Muhammed! Şimdilik sen onlara aldırma ve: "Size selâm olsun." de. Onlar yakında bilecekler!

51/ EZ-ZÂRİYÂT -54- Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.

53/ EN-NECM -29- Onun için Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünyâ hayâtından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

54/ EL-KAMER -6- Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır.

73/ EL-MÜZEMMİL -10- Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
C - Ç
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,741 kez okundu
Block title
Block content