MUSADDIK

*Doğrulayıcı tasdîk edici demektir. Kur’ân’da; Kur’ân, peygamber ve mü’minlerin sıfatı olarak kullanılmıştır. Bütün peygamberler kendinden önceki kitap ve peygamberi tasdîk edicidirler. Bu onların bir özelliğidir. Mü’min kelimesi de sözlük anlamı itibariyle musadddık (tasdîk edici) demektir. Mü’minler Kur’ân’ın bütün âyetlerini, âyetlerde ve sahih hadislerde geçen emir ve yasaklarını, helâl ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri kıssa ve haberleri doğrularlar. (Diyânet)

2/ el-Bakara -89- ALLÂH tarafından onlara, yanlarındakini onaylayıp doğrulayan bir kitap gelince, önceden inkâr edenlere karşı yardım dileyip dururlarken, o tanıdıkları kendilerine gelince tuttular onu inkâr ettiler. ALLÂH’ın lâneti kâfirlerin boynuna olsun.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 01-04-2011
1,491 kez okundu
Block title
Block content