MÜJDELE ŞOL KİMSELERİ!

2/ el-Bakara -155- Çâresiz Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!

223- Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak) güzel davranışlar takdîm edin. ALLÂH’a karşı gelmekten sakının ve her halde O’nun huzûruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele.

9/ et-Tevbe -20- Îmân edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla ALLÂH yolunda cihad edenler var ya, işte onlar ALLÂH indinde daha yüksek derecelere sahibtirler ve işte onlardır umduklarına nâil olanlar!

21- Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

22- Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, ALLÂH katında büyük bir mükafat vardır.

112- O tevbe edenler, o ibâdet edenler, o hamd edenler, ALLÂH’ın rızası için sefer edenler, o rükû’ edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve ALLÂH’ın hududlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!

10/ Yûnus -2- İçlerinden bir adama, insanları uyar ve îmân edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?

87- Biz Mûsâ ile kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da birtakım evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namazı kılın ve mü’minlere müjde verin."

22/ el-Hac -34- Her ümmet için ALLÂH'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir ma’bede yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) ALLÂH'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.

35- Ki ALLÂH anıldığı vakit onların kalbleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan ALLÂH yolunda harcarlar.

37- Onların etleri ve kanları asla ALLÂH’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (ALLÂH’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı ALLÂH’ı büyük tanıyasınız. İhsan sahiplerini (İyilik edenleri) müjdele.

33/ el-Ahzâb -47- Mü’minlere kendileri için ALLÂH’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.

39/ ez-Zümer -17-18- Tâğuttan (Allâh’ın yerine tutulan şeylerden), onlara kulluk etmekten kaçınıp ALLÂH’a yönelenlere gelince, onlar için büyük bir müjde vardır! Öyle ise kullarımı müjdele! Onlar ki, sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, ALLÂH’ın kendilerine hidâyet verdiği kimselerdir ve işte onlar, (gerçek) akıl sâhiblerinin ta kendileridir.

61/ es-Saff  -13- Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: ALLÂH’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!

Yazar:
Yusuf Sıddık
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 01-04-2011
1,492 kez okundu
Block title
Block content