MEKKE-İ MÜKERREME VE ALTIN ORAN

Mekke-i Mükerreme                   

2/ el-Bakara -126- Ve o vakit İbrâhîm "Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkından ALLÂH'a ve âhiret gününe îmân edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır" diye yalvardı. ALLÂH buyurdu ki: "küfredeni dâhi rızıklandırır da hayattan biraz nasîb aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır!"

14/ İbrâhîm -35- Hatırla ki; Bir zaman İbrâhîm şöyle demişti: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!

37- "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için, Senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık Sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı ürünlerle rızıklandır ki şükretsinler.

27/ en-Neml -91- (De ki): "Ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı mukaddes kılan bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Yine bana müslümanlardan olmam emredildi."

28/ el-Kasas -57- "Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız" dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mükerreme'ye) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.

29/ el-Ankebût -67- Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken (öldürülürken, ya da esir edilirken), bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ bâtıla inanıp ALLÂH'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

90/ el-Beled-1-2- Yemin ederim bu beldeye ki sen de bu beldenin sakinisin.

95/ et-Tîn -3- Ve bu güvenli beldeye and olsun ki.

-Şehirlerin Anası

6/ el-En’âm -92- İşte bu (Kur’ân) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdîk eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye inzal ettiğimiz bir kitaptır. Âhirete îmân edenler, ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.

42/ eş-Şûrâ -7- Böylece Biz sana Arabça bir Kur'ân inzal ettik ki, şehirlerin anası (olan Mekke) halkını ve etrâfındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

-Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Mekke altın Oran noktasına sahip dünyadaki tek şehir.  Kur’ân'da yazdığı gibi kaderde Mekke'yi şehirlerin anası ve en seçkini olarak tayin ettiğini ispatlamaktadır.

(Bkz: KUR'ÂN-I KERÎM'DE ZİKROLUNAN YER İSİMLERİ)

Yazar:

Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 09-04-2011
4,161 kez okundu
Block title
Block content