MEHİR

2/ EL-BAKARA -229- Boşamak (talâk) iki defâdır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veyâ güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz. Ancak ALLÂH'ın çizdiği hudûdda duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların, ALLÂH'ın çizdiği hudûdda duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günâh yoktur. İşte bunlar, ALLÂH'ın çizdiği hudûdudur. Sakın bunları aşmayın, Her kim ALLÂH'ın hudûdunu aşarsa, işte onlar zâlimlerdir.
237- Eğer onları, kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman borç, o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veyâ nikâh akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler! sizin bağışlamanız ise takvâya daha yakındır. Aranızdaki fazîleti unutmayın şüphesiz ki ALLÂH, her ne yaparsanız hakkiyle görür.
4/ EN-NİSÂ -4- Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar gönül rızâsıyla size bir şey bağışlarlarsa onu âfiyetle yiyin.
20- Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dâhi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftirâ ederek ve açık günâha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?(*)
(*)Evlilik esnâsında, erkek evleneceği kadına mehir adıyla bir miktar para ya da mal verir. Mehir kadının hakkı, onun özel malıdır. Boşanma hâlinde, bu malın geri alınmaması bu âyette emrediliyor. (Diyânet)
21- Birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir te'minât almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?
24- Bir de harb esîri olarak sâhibi bulunduğunuz câriyeler müstesnâ, evli kadınlarla evlenmeniz de size harâm kılındı. Bütün bunlar ALLÂH'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zinâ' etmeksizin mallarınızla mehir vermek sûretiyle evlenmek istemeniz size helâl kılındı. O hâlde onlardan nikâh ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdîr edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi râzı etmenizde bir mahzûr yoktur. Şüphesiz ki ALLÂH her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
25- Sizden her kim hür mü'min kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü'min câriyelerinizden efendilerinin rızâsı ile nikâhlamak var. ALLÂH sizin îmânınızı daha iyi bilir. Siz birbiriniz- densiniz. O hâlde sâhiblerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek sûretiyle câriyelerden iffetli olan, zinâ' etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezânın yarısı kendilerine lâzım gelir. Bu hükümler, içinizden günâh işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. ALLÂH Gafûrdur, Rahîm'dir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 19-11-2008
5,164 kez okundu
Block title
Block content