MÂNEVİ TİCÂRET

2/ EL-BAKARA -16- İşte onlar o kimselerdir ki, hidâyet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticâretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar.
3/ ÂL-İ İMRÂN -77- ALLÂH'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların âhirette bir payı yoktur, ALLÂH kıyâmet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azâb vardır.
177- Îmân karşılığında inkârı satın alanlar ALLÂH'a hiç bir zarar veremezler. Onlar için acı bir azâb vardır.
187- Bir zaman ALLÂH, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksi- niz." diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyâlığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür.
199- Kitap ehlinden öyleleri var ki, ALLÂH'a inanırlar, size indirilene ve kendilerine indirilene ALLÂH'a boyun eğerek inanırlar. ALLÂH'ın âyetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükâfatı da ALLÂH katındadır. Şüphesiz ALLÂH, hesâbı çabuk görendir.
4/ EN-NİSÂ -74- O hâlde, dünyâ hayâtını âhiret hayâtı karşılığında satanlar ALLÂH yolunda savaşsınlar. Kim ALLÂH yolunda savaşır da öldürülür veyâ gâlib gelirse, Biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.
5/ EL-MÂİDE -44- İçinde hidâyet ve nûr bulunan Tevrât'ı, elbette biz inzâl ettik. Müslüman olan Peygamberler, yahûdîler hakkında hükmederler, kendilerini Rabbine adamış zâhidler, âlimler de, ALLÂH'ın kitâbını korumakla görevlendirildikle- rinden (onunla hüküm verirler) ve onun ALLÂH'ın kitâbı olduğuna şâhidlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, Ben'den korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim ALLÂH'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin tâ kendileridir.
9/ ET-TEVBE -9- ALLÂH'ın âyetlerini az bir çıkara değiştirdiler de ALLÂH yolundan engellediler. Gerçekten de bunlar ne fenâ şeyler yapageldiler.
24- Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabâlarınız, kabîleniz, elde ettiğiniz mallar, kesâda uğramasından korktuğunuz ticâret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size ALLÂH ve Resûlünden ve ALLÂH yolunda cihâddan daha sevimli ise, artık ALLÂH'ın emri gelinceye kadar bekleyin. ALLÂH böyle fâsıklar topluluğuna hidâyet nasîb etmez.
14/ İBRÂHÎM -31- (Ey Muhammed!) Îmân eden kullarıma söyle: "Namazı dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (ALLÂH için) harcasınlar."
35/ FÂTIR -29- ALLÂH'ın kitâbını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimâli olmayan bir ticâret umarlar.
61/ ES-SAFF -10- Ey îmân edenler! Sizi elem dolu bir azâbtan kurtaracak bir ticâret göstereyim mi size?
11-ALLÂH'a ve Peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla ALLÂH yolunda cihâd edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
62/ EL-CUM'A -11- Bir ticâret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "ALLÂH'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticâretten de hayırlıdır. ALLÂH, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 19-11-2008
1,651 kez okundu
Block title
Block content