MAĞREM

MAĞREM (*)

*Mağrem; hiçbir suçu olmayan bir insana malında lâzım gelen zarar demek olduğundan gerek kefalet gibi sarih veya tenasür gibi zımnî bir teahhüd ve iltizam ve gerek cebri bir iltizam ile verilen herhangi bir zarar ve ziyana denir. Ziyan vermek veya cereme vermek. Yani, mütegallib hükümetlerin tazyikleri altında ağır vergilerle ezilmekte bulunan halk gibi ezilmekteler mi?

-Cereme; bir cürüm sebebiyle alınan vergi veya ceza. Haksız alınan. (Elmalılı Tefsiri)

52/ et-Tûr -40- Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi?

 (Bkz:  DEVLET MALI & EMÂNET )

Yazar:

Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,792 kez okundu
Block title
Block content