MADENLER

13/ EL-RA'D -17- Gökten bir su indirdi de vâdîler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zînet eşyâsı veyâ bir değerli mal yapmak için, ateşte üzerini körükledikleri mâdenlerden de onun gibi bir köpük meydâna gelir. İşte ALLÂH hakk ile bâtılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte ALLÂH böyle misâller verir.

ALTIN

3/ ÂL-İ İMRÂN -14- Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara câzib gelmektedir. Bunlar dünyâ hayâtının geçici bir metaından ibârettir. Asıl varılacak güzel yer ise, ALLÂH'ın katındadır.
18/ EL-KEHF -31- İşte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükâfattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o cennet!
22/ EL-HACC -23- Îmân edip makbûl ve güzel işler yapanları ise ALLÂH, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak.
35/ FÂTIR -33- Onların mükâfatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler, orada altın bilezikler, incilerle süslenirler, elbiseleri de ipektendir.

BAKIR

18/ EL-KEHF -96- 'Demir kütleleri getirin bana!' Zül-karneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince: 'Körükleyin!' dedi. Tam onu bir ateş hâline getirince, 'Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim' dedi.
34/ SEBE' -12- Süleymân'ın emrine de rüzgârı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesâfe, akşam dönüşü de bir aylık mesâfe idi. Onun istifâdesi için, erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden sapsa, onu zelîl ve perîşân eden bir azâb tattırırdık.

DEMİR

57/ EL-HADÎD -25- Andolsun Biz Peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri için berâberlerinde kitâbı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, ALLÂH'ın dînine ve Peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz ALLÂH kuvvetlidir, dâima üstündür.

GÜMÜŞ

76/ EL-İNSÂN -21- Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 19-11-2008
1,986 kez okundu
Block title
Block content