MADDECİLİK(MATERYALİZM)'İN REDDİ

6/ EL-EN'ÂM -95- Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak (her şeyi gelişme yoluna koyan) ALLÂH'dır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilâh bunları yapandır! Artık nasıl oluyor da hakk'tan uzaklaştırılıyorsunuz?

*Ölüden diriyi çıkarmak: kuru taneden yeşil bitki, kâfirin neslinden mü'min çıkarma; diriden ölü çıkarma ise bunun aksi olarak açıklanır. Canlılar ölü maddeleri yiyerek beslenir. Bebeğin bedeni ölü sütü, canlı ete dönüştürür. Canlı bedenden ölü süt çıkar. Bunun da ötesinde, hayât ve ölüm deverânı, hayâtın sırrı ve kâinatın ihtivâ ettiği büyük bir mûcizedir. Su, karbondioksit, hidrojen ve topraktaki inorganik tuzlar, güneş ışığı, yeşil bitkiler ve muayyen bakteriler sâyesinde, nebat ve hayvandaki hayât maddesini teşkîl eden organik maddelere dönüşürler. İkinci durumda ise bu maddeler, canlı artıkları hâlinde ölüm âlemine dönerler. Böylece Yüce Yaratıcı akıp giden zamanın her anında ölüden hayât, hayattan ölü çıkarır.

96- Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ay'ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, Azîz veAlîm (mutlak gâlib ve her şeyi hakkıyla bilen) ALLÂH'ın takdîridir.

97- Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkânı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için âyetlerimizi açıkça bildirdik.

98- Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için; bir kalacak yer, bir de emânet olarak duracak yer vardır. Biz âyetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik.

 

(Bkz: İNSAN & RÜZGÂRLARIN AŞILAYICILIK GÖREVİ )

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 19-11-2008
1,902 kez okundu
Block title
Block content