KIBLE & KIBLENİN DEĞİŞMESİ

KIBLE (*)

*Kıble (a.i.); 1-namaza başlarken yönenilen taraf, Mekke tarafı 2-(bize nazaran) cenup tarafı (güney) 3- güneyden esen rüzgâr 4-darlıkta başvurulan kapı.

Kıble esâsen insanın her hangi bir tarafa teveccüh ve istikbâli halidir ki Türkçe “yön” demektir. (Elmalılı Tefsiri)

2/ el-Bakara -145- Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.

*KIBLENİN DEĞİŞMESİ

2/ el-Bakara -143- Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adâlet örneği ve hakk’kın şâhidleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şâhid olsun. Daha önce içinde durduğun Kâbe'yi kıble yapmamız da şunun içindir: Peygamber'in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette ALLÂH'ın hidâyet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. ALLÂH îmânınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz ALLÂH, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

144- Doğrusu, Biz senin yüzünün semâya yöneldiğini (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-ül Haram'a doğru çevir. Siz de ey mü’minler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rablerinden gelen o emir hakk’tır. Ve ALLÂH, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gâfil değildir.

149- Hem her nereden yola çıkarsan (namazda) hemen Mescid-ül Haram'a doğru yüzünü çevir. Bu emir şüphesiz hakk, Rabbinden olduğu gerçektir. ALLÂH yaptıklarınızdan habersiz de değildir.

150- Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-ül Haram'a doğru çevir, ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak içlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın, Ben’den korkun. Hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım, hem gerek ki doğru yolu bulasınız.

-Kıblenin Beyt-ül makdis’den Kâbeye çevrilmesi; hicretin ikinci yılında (on sekizinci ay’ında) şaban ay’ı yarılandığı sırada vuku bulmuştur. Receb ayının ortalarında vuku bulduğu da rivayet edilir. (M.Âsım Köksal / İslâm Tarihi)

-Bera bin azib;ilk namaz ikindi namazı olmuştur. (Sahih-i Buhari I-49)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
K
Gönderi tarihi: 19-11-2008
2,777 kez okundu
Block title
Block content