KARZ-I HASEN

 

*Birinin diğerine kullanılmakla tükenen bir misli bir malı, daha sonra emsâlini geri ödemek üzere vermesine karz denir. Kurân’da Allâh rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sâhiplerine ödünç vermek anlamında kullanılmıştır. (Diyânet)

2/ el-Bakara -245- Kimdir o adam ki ALLÂH’a güzel bir ödünç versin. ALLÂH da (buna karşılık) ona birçok katını ödesin! ALLÂH darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz O’na döndürülüp götürüleceksiniz.

5/ el-Mâide -12- Ve and olsun ki ALLÂH , İsrâiloğullarının sağlam sözünü almıştı. (Her kabîleden birer kişi olarak) içlerinden on iki de vekil ta‘yîn etmiştik. Ve ALLÂH (onla ra) şöyle buyurmuştu: “Şübhesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer gerçekten, namazı hakkıyla edâ ederseniz, zekâtı verirseniz, peygamberlerime îmân edip onlara yardım ederseniz ve ALLÂH’a karz-ı hasen (güzel bir borç) verirseniz (yolunda harcama yaparsanız), mutlakā kötülüklerinizi sizden örteceğim ve şübhesiz sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağım. O halde bundan (bu ahid den) sonra içinizden kim inkâr ederse, artık (dosdoğru) yol ortasında açıkça sapıtmış olur.”

57/ el-Hadîd -11- Hani kim? o ALLÂH’a bir karzı hasen takdim edecek kimse ki ALLÂH onu ona katlayıversin, hem onun için çok hoş bir ecir de var.

64/ et-Teğâbün -17- Eğer siz ALLÂH’a güzel bir borç verirseniz, ALLÂH onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. ALLÂH çok mükâfat verendir halîmdir.

(Bkz: SADAKA & ÖŞÜRİNFÂK(ALLÂH YOLUNDA HARCAMAK  & ZEKÂT)

 

Yazar:

Kategorisi:
K
Gönderi tarihi: 03-04-2011
1,775 kez okundu
Block title
Block content