KÂLÛ BELÂ

6/ el-En’âm -30- Nihayet Rablerinin huzûrunda durduruldukları zaman (onları) bir görsen! (Rableri onlara:) “Bu (dirilmeniz) gerçek değil mi?” buyuracak. (Onlar:) “Rabbimize yemin olsun ki, evet!” diyecekler. (Rableri de:) “Öyle ise, inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı!” buyuracak.

7/ el-A’râf -172-173- Rabbinin Âdem evlatlarından, mîsâk aldığını da düşünün: Rabbin onların bellerinden zürriyyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şâhidliklerini isteyerek “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” buyurunca onlar da “Elbette!” diye ikrâr etmişlerdi. Kıyamet günü “Bizim bundan haberimiz yoktu!” yahud: “Ne yapalım, daha önce babalarımız ALLÂH’a şirk koştular, biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik, şimdi o bâtılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imhâ mı edeceksin?” gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye ALLÂH bu ikrârı aldı.

-Elestü=değil miyim?

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
K
Gönderi tarihi: 19-11-2008
2,665 kez okundu
Block title
Block content