Hazreti MERYEM

HAZRETİ MERYEM (*)

*Meryem (a.h.i); Hazreti Îsâ’nın annesi.

-Meryem, Süryanide hâdim mânâsınadır. (Elmalılı Tefsiri)

-Meryem, ibâdet eden kadın demektir. (Rûhu’l Beyân / Ö.N.Bilmen)

3/ Âl-i İmrân -33- Gerçekten ALLÂH, Âdem'i, Nûh'u, İbrâhîm soyunu ve İmrân soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.

34- Bir zürriyyet olarak birbirinden gelmişlerdir. ALLÂH her şeyi işitendir, bilendir.

35- İmrân'ın karısı: "Rabbim, karnımdakini tam hür olarak Sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz Sen işitensin, bilensin" demişti.

36- Onu doğurunca -ALLÂH onun ne doğurduğunu bilip dururken- şöyle dedi: "Rabbim, onu kız doğurdum; erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden Sana ısmarlıyorum".

37- Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyyâ'nın himâyesine verdi. Zekeriyyâ ne zaman kızın bulunduğu mihrâba girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. "Meryem! Bu sana nereden geldi?" deyince, o da: "Bu, ALLÂH katındandır" derdi. Şüphesiz ALLÂH, dilediğine hesapsız rızık verir.

38- Orada Zekeriyyâ, Rabbine duâ’ etti: "Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz Sen, duâyı hakkıyla işitensin" dedi.

42- Hani melekler: "Ey Meryem! ALLÂH seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

43- “Ey Meryem! Rabbine divân dur. Secde et ve (O’nun huzûrunda) rükû’ edenlerle beraber rükû’ et” demişlerdi.

44- İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. (Yoksa) "Meryem'i kim himâyesine alıp koruyacak?" diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu hususta) Tartışırlarken de yanlarında bulunmadın.

4/ en-Nisâ -156- (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de Îsâ'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

171- Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve ALLÂH hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryemoğlu Îsâ Mesîh, sadece ALLÂH'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve O'ndan bir rûhtur. ALLÂH'a ve Peygamberlerine inanın (ALLÂH) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki ALLÂH tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekîl olarak ALLÂH yeter.

19/ Meryem -16- (Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

17- Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz (Cebrâil)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.

18- Meryem: "Ben senden Rahmân (olan ALLÂH)a sığınırım. Eğer ALLÂH'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.

19- Melek: "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği bir elçiyim" dedi.

20- Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim" dedi.

21- Melek: "Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek), Bana pek kolaydır. Hem Biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir" dedi.

22- Nihayet (ALLÂH'ın emri gerçekleşti) Meryem Îsâ'ya gebe kaldı ve o hâliyle uzak bir yere çekildi.

23- Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi.

24- Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı."

25- "Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün."

26- "Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân (olan ALLÂH)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım" de.

27- Sonra Meryem onu (Îsâ'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."

28- "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."

29- Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler.

30- (ALLÂH'ın bir mucizesi olarak Îsâ şöyle) dedi: "Şüphesiz ben ALLÂH'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir Peygamber yaptı."

31- "Beni, nerede olursam olayım mübârek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti."

32- "Beni anneme hürmetkâr kıldı. Beni zorba ve isyankâr yapmadı."

33- "Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selâm ve emniyet benim üzerimedir."

34- İşte hakkında (yahûdîlerle hıristiyanların) ihtilâf edip durdukları Meryemoğlu Îsâ'ya dâir ALLÂH'ın sözü budur!

21/ el-Enbiyâ -91- Irzını koruyan Meryem'e rûhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için bir mucize kılmıştık.

66/ et-Tahrîm -12- Irzını korumuş olani İmrân kızı Meryem’i de ALLÂH örnek göstermiştir. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdîk ett. O, gönülden itaat edenlerdendi.

*Hazreti Meryem Kur’ân-ı Kerîm’de ismi zikrolunan tek kutlu kadındır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
M
Gönderi tarihi: 19-11-2008
2,640 kez okundu
Block title
Block content