GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYETLER

GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYET

50/ Kâf -6- Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki: Biz onu nasıl bina ve tezyîn etmişiz ve onun için hiçbir gedik yoktur.

-Furuc; duvarlarda vesâire de husule gelen yarık, çatlak, aralık, parçalanmak demektir.

67/ el-Mülk -3- O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

4- Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

-Fütur; Şukuk: yarıklar, demektir.

-Hâsi; zelîl arzusundan uzaklaştırılmış kimse.

-Hâsir; yorulmuş kişi, taleb ettiği şeye kavuşmadan kesilmiş kimse. (Ö.N.Bilmen)

Yazar:

Kategorisi:
G
Gönderi tarihi: 07-04-2011
2,682 kez okundu
Block title
Block content