GİZLİ DOST TUTMAYIN

5/ EL-MÂİDE -5- Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve mü’minlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden nâmuslu hür kadınlar, zinâ’ etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, nâmuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir. Her kim îmânı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o, âhirette zarara uğrayanlardandır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
G
Gönderi tarihi: 16-01-2010
3,675 kez okundu
Block title
Block content