EVLATLAR

9/ ET-TEVBE -24- De ki: 'Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabânız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesâda uğramasından endîşe ettiğiniz ticâret, hoşunuza giden konaklar, size ALLÂH'dan ve Resûlünden ve O'nun yolunda cihâd etmekten daha sevimli ve önemli ise, o hâlde ALLÂH emrini gönderinceye kadar bekleyin! ALLÂH öyle fâsıklar gürûhunu hidâyet etmez, umduklarına eriştirmez.
55- Onların malları da, evlâdları da sakın seni imrendirmesin. Bu olsa olsa, ALLÂH'ın onları dünyâ hayâtında bu gibi şeylerle azâba uğratmasından ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murâd etmiş olmasından başka birşey değildir.
18/ EL-KEHF -46- Mal, mülk, çoluk çocuk... Bütün bunlar dünyâ hayâtının süsleridir. Ama bâkı kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında, hem mükâfat yönünden, hem de ümîd bağlamak bakımından daha hayırlıdır.
26/ EŞ-ŞU'ARÂ -88- 'O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!'
63/ EL-MÜNÂFİKÛN -9- Ey îmân edenler! Mallarınız ve evlâdlarınız sizi, ALLÂH'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyâna uğrayanların tâ kendileridir.
64/ ET-TEĞÂBÜN -14- Ey îmân edenler! Eşlerinizden ve evlâdlarınızdan size düşmân olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla berâber müsâmaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazîlettir. Çünkü ALLÂH da Ğafur'dur, Rahîm'dir (affı ve ihsânı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız O da size öyle muâmele eder).
15-Mallarınız, evlâdlarınız, sizin için sâdece bir imtihândır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise ALLÂH nezdindedir.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
E
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,447 kez okundu
Block title
Block content