EÛZÜ

Avz: (Avez) (İyâz, meaz, meâze) Sığınma. Sığınak. Melce. Sığınacak yer.

2/ el-Bakara -67- Hani bir zamanlar Mûsâ kavmine demişti ki ALLÂH, size bir bakara (sığır) boğazlamanızı emrediyor. Onlar da "Sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun?" dediler. Mûsâ da: "Böyle câhillerden biri olmaktan ALLÂH'a sığınırım" dedi.

3/ Âl-i İmrân -35- İmrân'ın karısı: "Rabbim, karnımdakini tam hür olarak Sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz Sen işitensin, bilensin" demişti.

36- Onu doğurunca -ALLÂH onun ne doğurduğunu bilip dururken- şöyle dedi: "Rabbim, onu kız doğurdum; erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden Sana ısmarlıyorum".

11/ Hûd -45- Nûh Rabbine niyâz edip dedi ki: "Ey Rabbim! Oğlum benim ehlimdendir Senin vaad’in de elbette hakk’tır ve gerçektir. Ve Sen hâkimler hâkimisin."

46- ALLÂH: "Ey Nûh! O kesinlikle senin ehlin (ailen)den değildir. Çünkü o sâlih olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi Ben’den isteme! Ben, seni, câhillerden olmaktan sakındırırım."

47- Nûh: “Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı Sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrâna uğrayanlardan olurum.”

16/ en-Nahl -98- Kur’ân okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan ALLÂH’a sığın.

19/ Meryem -16- (Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

17- Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz (Cebrâil)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.

18- Meryem: "Ben senden Rahmân (olan ALLÂH)a sığınırım. Eğer ALLÂH'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.

40/ el-Mü’min -27- Mûsâ da ben, dedi: her halde öyle hisab gününe inanmaz her mütekebbirden Rabbım ve Rabbınıza sığındım.

41/ Fussilet -36- Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürterse hemen ALLÂH’a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.

44/ ed-Duhân -20- Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni recminizden Rabbım ve Rabbınıza sığınmışımdır.

72/ el-Cin -6- Ve doğrusu İnsten bazı rical Cinden bazı ricale sığınıyorlardı da onların istiylâlarını artırıyorlardı.

113/ el-Felâk -1-2-3-4-5- De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, hased ettiği zaman hasedçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

114/ en-Nâs -1- De ki: İnsanların Rabbine,

2- İnsanların yegâne Hükümdârına,

3- İnsanların İlâhına sığınırım.

4- O sinsi şeytanın şerrinden.

5- O ki insanların kalblerine vesvese verir,

6- O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.

(Bk(Bkz: BESMELE ÂYETİ & ŞEYTÂNİRRACÎM)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
E
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,894 kez okundu
Block title
Block content