CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ TİCÂRET

-Cum'a Kelime olarak "toplamak, toplanmak" anlamlarına gelen Cum'a, haftanın günlerinden birinin adı ve Kur'ân-ı Kerîm'de 62. sûrenin ismidir. İslâm dîninde Cum'a, haftalık ibâdet günü olarak seçilmiş ve bu günün bir bayram olduğu hadîslerde belirtilmiştir (Beyhakî, III, 243). Hz. Peygamber, Cum'a günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cum'a günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18). Başka bir hadîslerinde de, bu günde yapılan duâların kabûl edileceği bir icâbet saatinin bulunduğunu belirtmiştir (Buhârî, Cum'a, 35).

-Cum'a gününün Müslümanlar için önemli bir gün olmasının sebeplerinden birisi de, bu günde kılınan Cum'a namazıdır. (Diyânet)

62/ EL-CUM'A -9- Ey inananlar! Cum'a günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, ALLÂH'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10- Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve ALLÂH'ın lûtfundan (nasîbinizi) arayın. ALLÂH'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
C - Ç
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,835 kez okundu
Block title
Block content