CİMRİLİK VE CİMRİLER

*Cimri (Farsça.sıfat); soysuz. alçak. dilenci. Türkçe'de; pinti, tamahkâr mânâsında kullanılır.
2/ EL-BAKARA -195- (Mallarınızı) ALLÂH yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ALLÂH iyilik edenleri sever.
3/ ÂL-İ İMRÂN -180- ALLÂH'ın, kendilerine lûtfundan verdiği ni'metlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyâmet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mîrası ALLÂH'a âittir. ALLÂH yaptıklarınızdan haberdârdır.
9/ ET-TEVBE -34- Ey îmân edenler, şurası bir gerçektir ki, yahûdî hahamları ile hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve ALLÂH yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazîneye doldurup, onları ALLÂH yolunda sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azâb ile müjdele!
35- O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): "İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!" denilecek.
75- Yine onlardan kimi de ALLÂH'a şöyle ahdetmişlerdi: "Eğer bize lûtuf ve kereminden ihsân ederse biz de elbette zekâtı veririz ve kesinlikle sâlihlerden oluruz." diye söz vermişlerdi.
76- Ne zaman ki, ALLÂH lûtfedib onlara ihsânda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zâten yan çizip duruyorlardı.
77- ALLÂH'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için, O da bu yaptıklarının sonucunu kıyâmet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münâfıklığa çevirdi.
78- ALLÂH'ın, onların sırlarını da, fısıltılarını da bilip durduğunu ve ALLÂH'ın bütün bilinmeyenleri bildiğini hâlâ öğrenemediler mi?
79- Gönülden sadaka bağışında buluna mü'minlere bir türlü, güçlerinin yettiğinden bşkasını bulamayanlara başka türlü laf atarak bunlarla eğlenenler var ya, ALLÂh işte onları maskaraya çevirecektir. Bir de onlara acı veren bir azâb vardır.
17/ EL-İSRÂ -29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (isrâf etme); aksi hâlde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.
100- (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazînelerine sâhib olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok cimridir.
47/ SÛRE-İ MUHAMMED -37- Eğer sizden onların tamâmını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinlerinizi ortaya çıkarırdı.
53/ EN-NECM -33- Şimdi gördün mü o yüz çevireni?
34- Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?
92/ EL-LEYL -8- Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyâcı kalmamış görür.
9- Ve en güzeli de yalanlarsa,
10- Onu da en zor yola hazırlarız.
11- Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.
12- Doğru yolu göstermek muhakkak Bize âittir.

*CİMRİLİĞİ EMRETMEYİN

4/ EN-NİSÂ -37- Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve ALLÂH'ın kendilerine lûtfundan verdiği ni'meti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azâb hazırladık.
57/ EL-HADÎD -24- Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse ALLÂH, zengindir, övgüye lâyıktır.

*CİMRİLİK EDEN ANCAK KENDİ ZARARINA CİMRİLİK EDER

47/ SÛRE-İ MUHAMMED -38- İşte sizler ALLÂH yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. ALLÂH zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz Hakk'tan yüz çevirirseniz ALLÂH yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
C - Ç
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,526 kez okundu
Block title
Block content