CÂRİYELER

4/ EN-NİSÂ -25- Sizden her kim hür mü'min kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü'min câriyelerinizden efendilerinin rızâsı ile nikâhlamak var. ALLÂH sizin îmânınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O hâlde sâhiblerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek sûretiyle câriyelerden iffetli olan, zinâ' etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezânın yarısı kendilerine lâzım gelir. Bu hükümler, içinizden günâh işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. ALLÂH Gafûrdur, Rahîm'dir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

23/ EL-MÜ'MİNÛN -6- Ancak eşleri ve ellerinin sâhib olduğu (câriyeleri) hâric. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

24/ EN-NÛR -32- Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve câriyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakîr iseler, ALLÂH kendi lûtfu ile onları zenginleştirir. ALLÂH, (lûtfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.

33- Evlenme imkânını bulamayanlar ise, ALLÂH, lûtfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe (*) yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. ALLÂH'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünyâ hayâtının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, nâmuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra ALLÂH (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

(*)İslâm hukûkunda 'mükâtebe' bir köle sâhibinin belli bir bedel ödedikten sonra hürriyetine kavuşacağı yolunda kölesi ile yapacağı sözleşme demektir. Bu sözleşmeden sonra köle, söz konusu bedeli kazanmak üzere serbestçe çalışma hakkına sâhib olur. (Diyânet)

70/ EL-MEÂRİC -29- Onlar ki ırzlarını korurlar.

30- Ancak zevcelerine ve câriyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
C - Ç
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,790 kez okundu
Block title
Block content