“Tevbe ayetleri ekseninde” Mısırlı Hafız Muhammed Bedri Hüseyin (1937-2003) -1

Allah, inanan kimselerin Kuran’da bildirilen emir ve ibadetleri kendisine karşı gönülden bir ihlas ve samimiyetle yerine getirmelerini bildirmiştir. Ve Kur’an’ın  “Gönülden katıksız bağlılar olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın” (Rum, 31) ayetiyle de iman edenleri bütün ibadetlerinde ihlasa ve teslimiyete çağırmaktadır. Öte yandan, “Emin ol, Biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız O’na halis kılarak Allah’a ibadet ve kulluk et! Dikkat edin, halis din yalnız Allah’ındır” (Zümer, 2-3) ifadeleriyle de meseleyi te’yid etmekte ve ihlasın ehemmiyetine dikkat çekmektedir.

Kur’an’ın bu ölçü ve kaidelerini konumuz zaviyesinden ele alacak olursak, onun i’caz ve tertili çerçevesinde şunları söyleyebiliriz: İkra/Oku! (Alak, 1)ilahi emri, O şerefli varlığın zatında tecelli ile beşere emanet edilen İlahi Kelam’a muhatap olmadır. Ancak bu okuma nasıl olmalı ve beşer bu hususta nelere dikkat etmelidir? Gerçek şu ki, Kur’an’ın tilavetinde söz ve anlam bütünlüğü sağlandığı takdirde böylesi bir ibadetin ilahi boyutundan bahsetmek mümkün olacaktır. Aksi halde tilavetin kuru ve yalın icrası böyle bir formata uygun olmayacağı gibi kişide tesirde bırakamayacaktır.

Binaenaleyh, İslam aleminde İlahî Kelam’ı formatına uygun bir şekilde okuyabilen, Kur’an’ın o eşsiz ahengini sanatıyla yoğurabilen ve bunu da insanlara sunma fırsatını yakalayan öylesine hafız ve kari’ler yetişmiştir ki, ihlasın doruğunda okuyuşlar sergilemişlerdir. Hiç kuşku yok ki, onları böylesi bir okuyuşa sürükleyen, mana ve gönlün birlikte terennüm ettiği bir tilavet anlayışına sahip olmalarıydı. Zira Mısır coğrafyasının dünyaya armağan ettiği meşhur hafızlar bu anlamda hoş bir sâdâ bırakmışlardır. Bu gönül üstatlarından biri de Muhammed Bedri Hüseyin’dir. Dolayısıyla çalışmamızın temelini de bu muhteşem kari ve cemaate yönelik tilavet etmiş olduğu “Tahrim Sûresi” oluşturacaktır. 

Samimiyetin zirvesinde bir ses

Bedri Hüseyin, dini hassasiyetlerin önem verildiği bir aile ortamında dünyaya gelmiştir. O, Mevla’nın hoş, berrak ve samimi bir ses ihsan ettiği tilavet ustalarından birisidir. Onu dinlediğiniz de ‘şurası samimi olmamış’ diyebileceğiniz bir nokta bulmanız çok zordur. Çünkü onun dünyaya geldiği dönem, Kur’an’ı ihlas ve gönülden okuyan üstatların bulunduğu bir dönemdir. Öyle ki, Abduh Abdurradi (1903), Abdulazim Zahir (1904), Mustafa İsmail (1905) ve çok kısa süre içinde meşhur olan Minşavi (1920) ve Abdussamed (1927) gibi tilavet üstatları, şeyh Bedri Hüseyin’in çocukluk yıllarının okuyucularıdır. Şeyh Hüseyin, o kutuplardan aldığı ihlasla yetişmiş ve bu Kur’anî samimiyetin gerçek nüvelerini göstererek tilavet mahfillerinde yer alır olmuştur.

Kendine özgü vurgularla cemaati kavuruş

Bedri Hüseyin’in hem cemaate yönelik hem de stüdyo da okumuş olduğu bir hayli kaydı vardır. Onun en dikkat çekici yanlarından biri, öncelikle sesini çok iyi kontrol etmesi ve manaya dikkat ederek cemaati etkilemesidir. Bizim gördüğümüz kadarıyla henüz okumaya başladığında “euzu” çekmesiyle bile kendine özgü bir ton yankılanır tilavetinde. Özellikle “ra” harfinin mahreciyle ilgili bir özgünlük vardır kendisinde. Ardından gelen, yüce yaratıcının o ulvi sıfatlarını içeren “Bismillahirrahmanirrahim” terkibi, tıpkı Abdulazim Zahir ve Mustafa İsmail gibi karileri andırır. Zira “lam” ve “mim” harflerindeki ani yükselme fonemleri, bu karilerin sanatının hissini verir insana. Haliyle o, “euzu-besmele” çekmesiyle cemaati ta başından hazırlar tilavetine.

Kısa geçişler, tiz perdeler ve sanatsal sunum

Onun en mühim özelliklerinden biri de, kısa metrajlı, tiz ve sanatsal sunumlar sergilemesidir. Ayet ister uzun ister kısa olsun, mananın bozulmayacağı duruşlarla sanatını yansıtır. Şu da bir hakikattir ki, özellikle Mısır tilavet dünyasında mananın kayacağı bir duruş sergilenmez. Hemen hemen her okuyucu tilavetin bu boyutunu çok iyi hazmetmiştir. Arap dilinin manasal özelliklerine de vakıf olunduğu için “vakıf ve ibtida” diye tarif edilen bu tilavet tertibinde hataya pek düşülmez. Ancak bu tür hatalar, içinde bizim ülkemizin de bulunduğu, Arap dili ve Kur’anî vukufiyetin pek olmadığı ülkelerin okuyucularında göze çarpmaktadır. Maalesef bu durum ise, ta başından tilavetin yalın ve kuru icrasının sinyalini vermektedir. Haliyle böyle bir tilavet, birçok açıdan eleştiriye maruz kalmakta ve tilavet dünyasında gereken saygınlığı görememektedir. Ancak günümüzde bununla beraber ciddi bir gayretin olduğunu da ifade etmek gerekir. 

Şeyhin en meşhur kayıtlarından biri “Tahrim”dir

Modern cihazların gelişmiş olduğu bir dönemde Kur’an tilavet eden Bedri Hüseyin, okuyucu adaylarına gayet zengin bir arşiv bırakmıştır. Özellikle stüdyoda okuduğu Kur’an’ın meşhur ama kısa bölümleri, kari adayları için bir hazinedir. Bu kayıtlar, ortalama 8-10 ayetten oluşmakta ve hassaten tilavet yönü zengin olmayan bölgelerin kari adayları için bir eğitimci mesabesindedir. Ünlü karinin bize göre en önemli kayıtlarının başında, cemaate dönük okuduğu Tahrim 8-12 tilaveti gelir. Onun bu kaydı yukarıda ifade edilen hususiyetlerin mezcedildiği bir tilavet sunumudur. Bu sebeple bizde şeyh Bedri Hüseyin’i bu tilaveti eşliğinde yad edelim istedik.

Tahrim suresi hakkında

Tahrim, Medine’de inen ve hukuki konuları ele alan surelerden­ olup, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Nebiler Serveri’nin (asm) zevceleriyle ilgiliyken; ikinci bölüm, hak yolda olanlar ve tövbe kurnasında arınmışlarla ilgilidir. Haliyle mezkur surenin ikinci kısmı olan ve Bedri Hüseyin’in okumuş olduğu 8-12 ayetler grubu, bizim bu çalışmamızın genel çerçevesini oluşturacaktır.

Gönülden tövbe edenlere müjdeler olsun

Ayet, “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter”(Tahrim, 8’den)pasajıyla başlamaktadır. Nasuh bir tövbe ile başlayan ayet, günahları bırakıp içten, doğru ve samimi bir dönüş yapmaya dikkat çeker. Hz. Ömer’in ifadesiyle nasuh tövbe, kişinin tövbe ettikten sonra, sütün memeye dönmediği gibi, bir daha günaha dönmemesidir. Bu tövbeyle ilgili Sabuni’nin tefsirinde ulemadan nakille şu ifadeler yer alır: Nasuh tövbe, şu üç şart taşır: Günahtan vazgeçmek, işlenen günaha pişman olmak ve bir daha ona dönmemeye azmetmek. Umulur ki Allah size acır da günahlarınızı siler.

Şeyh Bedri Hüseyin, tilavetine başladığı bu pasajlarda “amenu” kavramında çok ince bir işçilikle, henüz konunun girişinde iman edenlere dikkat çeker. Ardından “nasuh” kavramıyla iman edenlerin tövbelerindeki samimiyetin izlerine temas eder. “Tubuilallahi” terkibinde bulunan “medd-i munfasıl” denilen tecvid kaidesini caizlik boyutundan hareketle, en kısa vecihle geçmesinde Allah ile kul arasındaki mesafeyi en aza indirmeye gönderme vardır sanki. “Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter” pasajları, ardından gelen “yüdhilekum” ifadesinin birleşimiyle gelecek bir müjdenin izlerini taşır.Ünlü okuyucu, işte bu noktada “beyati” başlamış olduğu tilavetini artık müjde ayetlerinde yeniden bir nağmeyle icraya dökmektedir. Beyati-Rast makamlarının değişim noktasında bulunan kari, ardından gelen “Peygamber’i ve onunla birlikte iman edenleri utandır­mayacağı günde” kısımları tam bir müjdeye vabestedir. Zira rast makamının en güzel örneklerinden birinin icra edildiği noktadır burası. Peygamber’e yakın olmanın ve onunla birlikteliğin sonucu gelen mutluluğun müjdesidir adeta. 

Yazar:

Kategorisi:
Makaleler & Yazılar
Gönderi tarihi: 19-01-2015
4,720 kez okundu
Block title
Block content