Nas

Sûre Hakkında Mekke’de nâzil olmuş olup 6 âyettir. Medine’de nâzil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını, âyet sonlarında tekrarlanan ve insanlar mânasına gelen nâs kelimesinden almıştır. Bu, önceki Felak sûresinin devamı mahiyetinde olup, Yüce Rabbimizin himayesini celbeden duayı öğretmektedir.
 
 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 
 
1.De ki: İnsanların Rabbine,
2.İnsanların yegane Hükümdarına,
3.İnsanların İlahına sığınırım.
4.O sinsi şeytanın şerrinden
5.O ki insanların kalplerine vesvese verir,
6.O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da. [6,112]