Kur'an Talimi

İçerikler
  • Takdim, Sübhaneke, Tahiyyat, Salli, Barik, Kunut, Amentü, Namazdaki Tekbir, Selam, Takdis Kelimeleri, Fatiha, Nas, Felak, İhlas, Tebbet, Nasr, Kafirun Talimleri
  • Kevser, Maun, Kureyş, Fil, Hümeze, Asr, Tekâsür, Karia, Adiyat, Zilzal, Beyyine, Kadir, Alak, Tin, İnşirah, Duha Sureleri Talimleri